Fransarna och långsidorna slits ut först. De är också enklast och billigast att laga. När själva mattluggen är utsliten går det att sätta i nya knutar. Det går t.o.m. att laga stora hål och rekonstruera bortslitna delar. Här kan du läsa mer om olika skador och vad vi gör åt dem.

Kortsidor
Fransar
Långsidor
Hål
Slitage
Trampveck
Kelim
Krokiga mattor
Smuts

Kortsidorna är lätta att hålla efter

Här har vi rensat upp kanten och gjort en stoppsöm.

När fransen är slut börjar mattan repa upp sig. Det går lätt att hejda med en stoppsöm. Räkna med att tar ungefär en timme per löpmeter att göra stoppsömmar. Är kanten svårt angripen måste den rensas och snyggas till först. Då kan det ta längre tid. Hejda alltså förfallet i kortändarna. Det är det alltid värt. En matta som förlorat flera knutrader ser stympad ut och förlorar mycket i värde.

Det går att restaurera fransar.
Det blir ofta bäst att försöka sätta dit ny frans på de ställen där fransen är utsliten. I andra hand rensar man bara upp i kanten och gör en stoppsöm. Att sy fast, eller ännu värre klistra fast, en ny maskingjord frans brukar aldrig bli snyggt. Det syns att det är fel frans till mattan.

Långsidorna får inte lossna
Längs mattans båda långsidor löper den s.k. stadkanten. Den är förstärkt med en langettering runt de två till fyra yttersta varptrådarna som kallas kablar. När langetteringen är utsliten blottas de ömtåliga inslagstrådarna som vänder vid stadkanten. När även dessa trådar är utslitna börjar kablar och varptrådar lossna och mattan förtärs utifrån och in. Det tar ganska lång tid att restaurera en långsida med avslitna eller helt försvunna varptrådar, därför gäller det att hålla efter kanterna redan när langetteringen börjar ta slut. Att göra ny langettering är däremot en enkel åtgärd som inte kostar så mycket. Räkna med en timmes arbete per löpmeter.

Hål i mattan går att laga.

Efteråt syns ingenting.

Hål mindre än en kvadratdecimeter är det inga större problem att laga. Vi börjar med att sätta i ny varp lika tätt som den gamla varpen. Sen flätar vi i lika många inslagstrådar som det var förut. Därefter sätter vi i nya knutar i samma färg och mönster som det ska vara för att lagningen ska bli så osynlig som möjligt. Till sist klipps luggen på de nya knutarna ner för att bli lika långa som den omgivande luggen. Det går inte generellt att säga vad det kostar att laga ett hål. Begär offert.

kelimhal.jpg (15959 bytes)
Kan du upptäcka hålet i det röda i denna kelim-matta.

Utslitna knutar kan sättas dit igen

Det här trampvecket har lagats med nya knutar.

Är din matta fläckvis sliten? Det är ganska vanligt att mattan legat vid ett bord där stolsben och fötter slitit mycket på samma ställe. Sådana slitage lagar vi genom att rensa bort gamla knutrester. Sen är det precis som att laga ett hål (se ovan), men vi slipper att sätta i ny varp och inslag. Det går lite fortare. Är det stora slitna partier kan det dock ta lång tid att sätta i alla nya knutar. Begär offert. Metoden att sätta i nya knutar kan vi också använda när det finns gamla fula lagningar eller fula fläckar eller när något parti har blekts så fult att det förstör hela mattans skönhet. Då tar vi först bort det fula och sätter i snyggare knutar. Begär offert.

Trampveck kan tas bort
Ojämna mattor som bubblar sig eller har ett veck får förr eller senare en allvarlig skada vid vecket. Först försvinner knutarna. Sen går varptrådarna av (se föregående bild.) Ibland räcker det med nya knutar. Ofta blir man tvungen att skära av några varptrådar och ta bort en kil ur mattan för att sen laga den på samma sätt som ett hål ovan. En matta blir ofta mycket snyggare efter en sådan operation. Begär offert.

Kelimmattor går lätt att laga

Här fick vi först sätta i nya varptrådar, sen vävdes det bruna garnet i.

En kelim är enklare uppbyggd av endast varptrådar och inslag. Det finns ingen knuten lugg. Därför går det fortare att laga sådana hål. Även stadkanter och kortändar kan lagas på samma sätt som knutna mattor. Begär offert.

Är mattan krokig eller ojämn?
Det går att sträcka krokiga eller bubbliga mattor om de har ull i varpen. Bomull låter sig inte töjas lika lätt. Så ser din ullmatta ut som en banan kan vi ibland göra den rak igen. Och är det två våder på en gammal kelim som är olika långa lyckas vi ibland sträcka den ena så att de blir lika. Men vi säger ibland. Låt våra specialister titta på mattan. Begär offert.

Pris för lagning
Arbetskostnaden för lagningar i Sverige är minst 450:- kr / timme.
Vi lämnar alla våra mattor till Orientaliska mattateljen i Hammarby.
www.mattateljen.se
Vid riktigt stora restaurationer skickar vi mattorna till Turkiet.

Tvätta mattor
Vi lämnar alla mattor till Callerts Matt-tvätt i Saltsjö-Boo. Se deras hemsida
www.callerts.se