Räkna knutar

Först måste du förstå hur en orientalisk matta är uppbyggd av varp, inslag och knutar.

flatning.jpg (11113 bytes)

Den mörka varpen och de ljusa inslagen flätas till ett fundament.

Varpen är de trådar som läper i mattans längdriktning och avslutas med fransarna.
Inslag kallas de trådar som löper på tvären mellan varje knutrad. De kan vara 1 - 10 till antalet, men ofta bara ett par stycken.

 

Olika knutar

Det finns i huvudsak två typer av mattknutar som ibland kallas vid olika namn.

Symmetrisk knut
Turkisk knut
Ghiordes-knut
Turk-baff
ollo.jpg (3119 bytes)
Asymmetrisk knut
Persisk knut
Senneh-knut
Farsi-baff
olol.jpg (2730 bytes)
Öppen åt höger
lolo.jpg (2846 bytes)
Öppen åt vänster

 

ribba.jpg (8463 bytes)

ejribba.jpg (59274 bytes)

Ribban syns tydligt i den symmetriska knuten. I en assymmetrisk knut ser man ofta varpen tydligare istället.


På framsidan sticker luggen upp. Viker du mattan kan du se ner i knuten. Ser du en liten "ribba" av garn är det symmetrisk knut. I den assymetriska knuten brukar man se garntofsarna och ibland en varptråd.

 

Är varpen parallell eller skiktad?

Beroende på hur man spänner inslagstrådarna mellan knutraderna får man varpen att ligga parallellt eller nästan uppe på varandra.

paravarp.jpg (3237 bytes)
Här ser du hur inslagstrådarna flätas upp och ner mellan varptrådarna.
Båda inslagen är lika hårt spända.

depvarp.jpg (3892 bytes)

Här är den ena inslagstråden så hårt spänd att den blir alldeles rak.
Varptrådarna pressas isär - skiktas, deplaceras.

Beroende på hur mycket varpen är skiktad ser du olika mycket av de två omtagen på baksidan. När varptrådarna ligger helt på ovanpå varandra ser du bara det ena omtaget.

ollo.jpg (2270 bytes)
Vid parallellvarp kommer båda omtagen att synas på baksidan.
ollodep.jpg (2873 bytes)
Vid skiktad varp syns bara det ena omtaget.
dubbeldutt.jpg (68843 bytes) enkeldutt.jpg (77989 bytes)
I denna grovt vävda matta ser man tydligt båda omtagen. Räkna två omtag för varje knut. Det är alltså bara två blå knutar i bredd mitt i det vita korset. Här ser du bara det ena omtaget. Räkna varje omtag som en knut.

Gör så här när du räknar knutar:

1) Räkna knutar på bredden

Titta på den smalaste mönsterdetalj du kan finna på mattans framsida. Vik mattan och förvissa dig om att det bara är en knut du ser.
Vänd på mattan och kolla om du ser båda omtagen eller bara ett.
Är det parallell varp räknar du varannart omtag, är det skiktad varp räknar du varje omtag. Det blir som du förstår helt fel om du räknar varje knut två gånger.
Räkna alla knutar på en decimeter. Det kan bli mellan 20 - 100, vanligen mellan 30 - 60.

2) Räkna knutar på längden

Det är lättare. Du måste bara skilja på vad som är knut och vad som är inslag. (Du kan förresten passa på att räkna inslag också)
Räkna alla knutar på en decimeter. Det brukar bli ungefär lika många som på bredden, men kan skilja ordentligt.

3) Räkna ut antalet knutar per kvadratmeter

När du nu vet hur många knutar det är på längden och bredden multiplicerar du talen med varandra. Då har du en kvadratdecimeter.
Multiplicera sedan det talet med 100 så får du en kvadratmeter.
Vill du till sist veta hur många knutar en hel matta innehåller är det bara att räkna ut hur stor den är i kvadratmeter och multiplicera med antalet knutar per kvadratmeter.

 

Hur tätknuten ska mattan vara?

Under 30.000 knutar per m2 är väldigt glest. Men de mycket charmiga Rehamna-mattorna från Marocko har inte fler är 12 - 25.000 knutar. Och Gabbeh- och Kinamattor varierar mellan 30.000 - 100.000 knutar/ m2. Väver man glest måste man å andra sidan använda tjockare garn.
Nomad- & bymattor i ull har vanligen mellan 90.000 och 350.000 knutar/ m2. Men då ska vi komma ihåg att de populära samlarmattorna från Kaukasus, sällan har över 150.000 knutar, och de allra dyraste Kasak-mattorna inte brukar ha mer än 60 - 90.000 knutar/ m2. Ändå kostar sådana relativt små mattor (250 X 150 cm) upp emot en kvarts miljon kronor. Man är alltså beredd att betala mellan femtio öre till en krona per knut.

Persiska salongsmattor har ofta mellan 250.000 och 600.000 knutar/ m2, men kan ha upp till 900.000.
Över 1 miljon knutar per kvadratmeter är mycket tätt. Det blir en knut per millimeter. Bara silkemattor blir så täta.
Jag köpte en nytillverkad silkematta på auktion. Den är inte så stor, 150 X 100 cm, men innehåller hela 1.140.000 knutar/ m2. Ett imponerande arbete.Men den här mattan kostade inte mer än ett halvt öre per knut.

miljonknut.jpg (70242 bytes)


Det är alltså omöjligt att bedöma värdet av en matta bara på antalet knutar.

 

Hur lång tid tar det att väva?

Om du räknar med att en väverska hinner göra 9.000 knutar på en dag kan du på ett ungefär räkna ut hur lång tid det tagit att knyta en viss matta.

 

Har du frågor om knutar? Gå in på vår matt-chat eller diskussionsgrupp.

Fortsätt med att lära dig mer om mattornas ålder. Klicka!