Swedish english

Some useful textile words translated from Swedish to English.

Agedyna pillow från Skåne (approx. 100 X 50 cm)

Andra - second

Antik antique (more than 100 years)

Användbar usable, fit for use

Arbete work

Avkortad reduced, shortened, cut

Bak, baksida, bakstycke back, backside

Bild picture, image

Blek, blekt bleach, faded

Blekt faded

Blå, blått - Blue

Blöder, blödning colour run

Bok book

Bord - table

Bra - good

Bredd - width

Bristningar burstings

Broderad embroided

Brun, bruna, brunt brown

Bubblig - bumpy, uneven

By village

Bårder borders

Bänkalängd long narrow weving from Skåne (approx 200 300 X 50 cm)

Bäst - best

Del, delvis part, partly

Dubbel, dubbelsidig doubble, doubble sided

Duk table cloth

Dukagång zili, extra weft brocading

Ej not

Enastående - outstanding

Filt blanket / felt

Fin fine, good

Flamskväv flemish weaving, Scandinavian tapestry

Flotterande (inslag) floating (weft)

Fläck, fläckar stains

Foder, fodrad linning, lined

Frans fringe

Fälld, fällning colour run

Färg, färger colours

Första first

Gammal - old

Garn - yarn

Gethår goathair

Gles, glest vävd lose, loosely woven

Gott, god good

Gott skick good condition

Grov, grovt coarse

Grön, gröna, grönt - green

Gul, gula, gult yellow

Herr, herre man, male

Hål hole

Hårt sliten well worn

Hälft - half

Hästtäcke horsecover

Höjd height

Hörn - corner

Inslag weft, shot

Intryck - impression

Jynne pillow from Skåne (approx. 50 X 50 cm)

Jämt sliten evenly worn

Kant edge

Kaukasus Caucasia

Kelim kilim

Klara (färger) bright (colours)

Klicka för bild clic to view picture

Knut, knuten knot, knotted

Knuten matta pile rug

Korroderad corroded

Kortsida, kortsidor short ends

Krabbasnår cicim, extra weft brocading

Kudde (yastik) pillow

Kvinna, kvinno woman, female

Lagad, lagning repaired

Lager - stock

Lika, liknande - similar

Lin, linne linen

Linnebotten linen foundation

Lite, litet, liten a little, small, minor

Litteratur literature

Ljus, ljust - light

Lugg pile

Lyckad - successful

Långsida, långsidor long sides

Längd length

Läs, läsa - read

Mal moth

Malhål moth hole

Mantel cloak, blanket

Matta carpet, rug

Mild, milda mild, soft

Mindre smaller, minor

Mitt, mitten middle

Mustiga (färger) richness (in colurs)

Mycket very, much

Många - many

Märkt - signed

Mönster, mönstrad pattern, patterned

Mörk, mörkt - dark

Nomad nomad, tribal

Ny new

Nyskick as brand new, mint condition

Något slightly

Något sliten slightly worn

Några a few

Nära near

Nästan almost, nearly

Obetydlig minor

Ojämn - uneven

Osynlig - invisible

Ovanlig - rare

Persien Persia, Iran

Pläd blanket, cover

Pris - price

Privat ägo private (Not for sale)

Proviens provenance

Rand, ränder, randig stripe, striped

Reducerad reduced

Renoverad renovated

Reva tear, rip

Rosa - pink

Rosengång - rosepath

Rya ryijy rug, long pile Scandinavian rug or cover

Rynka, rynkig - wrinkeled

Röd, röda, rött - red

Röllakan doubble interlocking tapestry weave

Sadelväska saddlebag, khorjin, heybe

Semiantik semi antique (50 100 years)

Siden - silk

Signerad signed

Silke - silk

Sista last

Skada, skador damage

Skick condition

Skåne the most southern province of Sweden

Skön, skönhet beautyful, beauty

Skör frail, fragile

Sliten worn

Slut the end

Smärre minor

Sned warped, crooked

Snärjväv soumak

Stad city, town

Stadkant selvage, selvedge

Stam tribal, nomad

Stor big, great

Strålande - shining

Ställvis partially, in place

Svart, svarta black

Syntetfärger synthetic dyes

Säck,(cuval) storage bag, sack

Sällsynt rare

Söm - seam

Tidig, tidigt early

Tjock - thick

Trampveck crease

Trasig ragged, torn, broken

Troligen probably

Tunn - thin

Turkiet - Turkey

Typisk, typiskt typical, representative

Täcke cover

Ull wool

Vacker beautiful

Varm, varma - warm

Varp warp

Veck crease

Vit, vitt, vita - white

Våd, våder length

Vägg - wall

Väska bag

Väv, väva weave, weaving

Växtfärg natural dyes

Ylle - wool

Ypperlig excellent, superb

Ålder age

Äkta, äkthet genuine, pure, real, original

Ändbård, ändpanel endings, end panels

Övrigt other